+48 788 032 766 robert_swiercz@hotmail.com

Nasze usługi geodezyjne obejmują głównie  Kielce, Skarżysko, Końskie, Przysuchę.

Wykonujemy:

 • mapy do celów projektowychtyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacja budynków i sieci uzbrojenia terenu do odbioru budowlanego
 • inwentaryzacja przyłączy
 • pomiary objętości (hałd, nasypów itp.), wysokości, spadków terenu, inne
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
 • inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • pomiary geodezyjne w systemie GPS
 • nadzory nad robotami geodezyjnymi
 • geodezyjna obsługę inwestycji
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • pomiary elewacji budynków
 • prace na terenach kolejowych i drogowych
 • badanie pionowości obiektów
 • pomiary masztów telekomunikacyjnych, elektrowni wiatrowych
 • pomiary geodezyjne linii energetycznych
 • tyczenie osi budynków
 • inne pomiary specjalistyczne
 • podziały działek
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków
 • opracowanie kartotek budynków
 • mapy pod zalesienia
 • pomiary – powiat konecki, kielecki, skarżyski

Wyślij wiadomość do Geodezja Surveyor | Robert Świercz

Kontakt

 

Robert Świercz

Geodezja Surveyor

ul. Rynek 34

26-230 Radoszyce

+48 788 032 766

robert_swiercz@hotmail.com

Dane do faktury

 

Geodezja Surveyor – Robert Świercz

ul. Rynek 34

26-230 Radoszyce

NIP 658-169-07-29  REGON 260765971

Nr konta

54 1950 0001 2006 6636 1467 0002

Idea Bank

Wieloletnie doświadczenie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Siłownie wiatrowe

Badanie pionowości słupów - Opoczno

Geodezja surveyor | usługi geodezyjne | Robert Świercz