+48 788 032 766 robert_swiercz@hotmail.com
Geodezja kielce pomiary

GEODEZJA

SURVEYOR

ROBERT ŚWIERCZ

TEL. 788 032 766

Geodezja SURVEYOR – geodeta Kielce, Radoszyce oraz okolice.

Już od długiego czasu szukasz geodety w Kielcach lub okolicy? Nie znalazłeś jednak odpowiedniej firmy spełniającej Twoje potrzeby i oczekiwania? Geodeta Kielce, geodeta Końskie, geodeta Skarżysko-Kamienne, geodeta Radoszyce – dobrze trafiłeś!

Nasza pracownia geodezyjna stawia na rzetelność, terminowe wykonywanie powierzonych zleceń i zapewnienie wysokiej jakości.

Naszym klientom świadczymy usługi geodezyjne w pełnym zakresie. Zbadamy nie tylko stan prawny nieruchomości i sporządzimy mapy projektowe, ale wykonujemy także pomiary kontrolne podczas budowy, pomiary eksploatacji obiektów oraz pomiary inwentaryzacyjne. Nasi pracownicy sporządzą także dokumentację niezbędną do odbioru technicznego nieruchomości oraz uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. Swoją pracę wykonujemy w oparciu o aktualne przepisy prawne i w zgodzie z obowiązującymi standardami technicznymi.

Nasze usługi świadczymy dla szerokiego grona klientów. Począwszy od klientów indywidualnych, przez mikroprzedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej, a skończywszy na firmach projektowych i budowlanych.
Geodezja i kartografia Kielce i okolice – z nami współpraca to czysta przyjemność! Zachęcamy do kontaktu!

Wykonujemy usługi geodezyjne:

 • geodezyjna obsługa inwestycji – to ogół działań niezbędnych do wykonania przy inwestycjach w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Oferowane przez nas czynności geodezyjne obejmują: tyczenie budowli, nadzór w trakcie budowy nad prawidłowością jej przebiegu oraz inwentaryzację powykonawczą;

 • tyczenie obiektów budowlanych – czynności pomiarowe, których zadaniem jest naniesienie w terenie punktów o układzie odniesienia założonym w projekcie. W przypadku budowli wytyczeniu podlegają główne osie konstrukcyjne, a w obiektach liniowych – punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe. Tyczenie budowli umożliwia przestrzenne jej usytuowanie zgodnie z założeniami projektu względem innych istniejących i projektowanych obiektów oraz działek. Inwestor po wytyczeniu musi otrzymać szkic budowy, a także konieczny jest wpis do dziennika budowy;
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku, zwana także geodezyjnym pomiarem powykonawczym – stanowi zespół czynności pomiarowych, kartograficznych i obliczeniowych mających za zadanie powstanie dokumentów przedstawiających poziome i pionowe usytuowanie obiektów. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej, której zadaniem jest przedstawienie bieżących informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektu w celu naniesienia na mapę sytuacyjno-wysokościową. Dokumentacja powykonawcza jest jednym z załączników składanych do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie użytkowania budynku;

 • inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu – zespół czynności polegających na zlokalizowaniu przewodów uzbrojenia podziemnego, w skład których wchodzą pomiary geodezyjne urządzeń, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz naniesienie wyników na mapę przeglądową uzbrojenia terenu. Inwentaryzacja ta pozwala na pozyskanie informacji na temat położenia urządzeń podziemnych oraz ich części naziemnych, co pozwala określić współrzędne wysokości punktów uzbrojenia;
 • inwentaryzacja przyłączy – wykonywana w trakcie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi geodeta powinien dokonać pomiarów każdego uzbrojenia podziemnego przed jego zasypaniem. Na tej podstawie wykonuje on dokumentację techniczną w zakresie inwentaryzacji, która trafia do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopiero po wykonaniu tych czynności inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie sieci;
 • podziały nieruchomości – biorąc pod uwagę ujęcie prawne polegają na wydzieleniu części nieruchomości i przeniesieniu jej na nowego właściciela. Pod względem wieczysto-księgowym opiera się na odłączeniu minimum jednej działki gruntu z dotychczasowej i założenie nowej księgi wieczystej. Podziały nieruchomości normuje Ustawa o gospodarce nieruchomościami;

 • badanie pionowości budynku – wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu. Takie badanie ma za zadanie dostarczenie informacji o geometrii danej budowy. Mogą być mu poddane nie tylko ściany budynków, ale również filary mostów czy wiaduktów. Po wykonaniu pomiarów uzyskane dane muszą zostać dokładnie zinterpretowane;
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich – ich celem jest zidentyfikowanie zmian geometrii z precyzyjnością do części dziesiątych milimetra. Dotyczą one zazwyczaj dużych obiektów i wykonywane są jako pomiary cykliczne. Pozwalają one na określenie czy ewentualne ruchy budowli są dopuszczalne, czy zagrażają jej bezpiecznemu użytkowaniu.
 • Mapy do celów projektowych
 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • Inwentaryzacja budynków i sieci uzbrojenia terenu do odbioru budowlanego
 • Mapy pod zalesienia
 • Prace na terenach kolejowych i drogowych
 • Pomiary objętości (hałd, nasypów itp.), wysokości, spadków terenu
 • Pomiary geodezyjne linii energetycznych
 • Budowa geodezyjnych baz danych GESUT i BDOT

A także inne prace geodezyjne, w tym:

 • Pomiary masztów telekomunikacyjnych, elektrowni wiatrowych
 • Tyczenie osi budynków
 • Inne pomiary specjalistyczne
 • Wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków
 • Opracowanie kartotek budynków
 • Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
 • Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Pomiary geodezyjne w systemie GPS
 • Nadzory nad robotami geodezyjnymi
 • Pomiary elewacji budynków

W przypadku dużych zleceń świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Geodezja surveyor | usługi geodezyjne | Robert Świercz

Kontakt

Robert Świercz
Geodezja Surveyor
ul. Rynek 34
26-230 Radoszyce
TEL. 788 032 766 – kliknij aby zadzwonić
E-mail: robert_swiercz@hotmail.com – kliknij aby napisać e-mail

Dane do faktury

Geodezja Surveyor – Robert Świercz
ul. Rynek 34
26-230 Radoszyce
NIP 658-169-07-29  REGON 260765971
Nr konta 54 1950 0001 2006 6636 1467 0002
Idea Bank

 

Kontakt przez formularz:

12 + 15 =