+48 788 032 766 robert_swiercz@hotmail.com

Województwa na terenie których głównie świadczymy usługi:

 • Świętokrzyskie
 • Łódzkie
 • Mazowieckie
 • Lubelskie
 • Podkarpackie
 • Małopolskie
 • Śląskie
W przypadku dużych zleceń świadczymy usługi na terenie całej Polski.

WYKONUJEMY

 • Inwentaryzacja przyłączy
 • Pomiary objętości (hałd, nasypów itp.), wysokości, spadków terenu, inne
 • Pomiary masztów telekomunikacyjnych, elektrowni wiatrowych
 • Pomiary geodezyjne linii energetycznych
 • Tyczenie osi budynków
 • Inne pomiary specjalistyczne
 • Podziały działek
 • Wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków
 • Opracowanie kartotek budynków
 • Mapy pod zalesienia
 • Pomiary – powiat buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
 • Mapy do celów projektowych tyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu
 • Badanie pionowości obiektów
 • Inwentaryzacja budynków i sieci uzbrojenia terenu do odbioru budowlanego
 • Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
 • Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Pomiary geodezyjne w systemie GPS
 • Nadzory nad robotami geodezyjnymi
 • Geodezyjna obsługę inwestycji
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • Pomiary elewacji budynków
 • Prace na terenach kolejowych i drogowych
Geodezja surveyor | usługi geodezyjne | Robert Świercz

Kontakt

Robert Świercz
Geodezja Surveyor
ul. Rynek 34
26-230 Radoszyce

TELEFON: 788 032 766 – kliknij aby zadzwonić
E-mail: robert_swiercz@hotmail.com – kliknij aby napisać e-mail

Dane do faktury

Geodezja Surveyor – Robert Świercz
ul. Rynek 34
26-230 Radoszyce
NIP 658-169-07-29  REGON 260765971
Nr konta 54 1950 0001 2006 6636 1467 0002
Idea Bank

5 + 5 =